طرحاب پلیمر تولید کننده ی گرانول های بازیافتی مخصوص تولید لوله و اتصالات

دارای تاییدیه از بزرگترین شرکت های لوله و اتصالات در شیراز و کرمانشاه و مشهد

دارای توان تولید تا روزی ۱۵ تن گرانول