1. خانه
  2. مقالات
  3. عوارض جدید تولید کالاهای «مخرب محیط زیست»

عوارض جدید تولید کالاهای «مخرب محیط زیست»

سازمان امور مالیاتی کشور، عوارض جدید تولید یا واردات کالاهای دارای پسماند «مخرب محیط زیست» را اعلام کرد.

در راستای اجرای صحیح مقررات تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلفند ضمن ارائه اظهار نامه این بند در پایان هر دوره مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض مزبور را به حساب ۴۰۰۱۰۰۰۹۰۷۰۲۵۵۳۷ موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۹ تحت عنوان «درآمد حاصل از کالاهای دارای پسماند مخرب محیط زیست» به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند تا ضمن برخورداری از تسهیلات پیش‌بینی شده مشمول جرائم مربوطه نگردند.
متن کامل در: http://inpia.ir/shownews/11331

پتانسیلی در پلی پروپیلن
پیش‌بینی سرانه تقاضای پلی‌اتیلن